במרכז מטפלים בבעיות התנהגות מורכבות בכלבים.
על מנת לתת מענה לבעיות התנהגות שקשה לטפל בהן בכלים הרגילים,
החלטנו "לצאת מהקופסה"… יצרנו תהליכים ייחודיים לטיפול התנהגותי בכלבים ,
וכמובן שאנו מתאימים לכל כלב את התהליך המתאים לו .
המרכז מנוהל על ידי נתן פרל, וכולל צוות של מטפלים התנהגותיים מיומנים .

במרכז :

בדירת הדמיה ניתן ללמד את הכלב התנהגות רצויה בבית.
האח הגדול – תכנית ייחודית לשליטה בהתנהגויות הלא רצויות של הכלב בבית.
להקת כלבים לתהליכי טיפול בתוקפנות ובפחדים ביחסים עם כלבים אחרים.
להקה אנושית – לתהליכי טיפול בתוקפנות ו/או בפחדים כלפי אנשים.
ערכת התנהגות תשמש לטיפול בקפיצות על אורחים, הרס חפצים , רהיטים ועוד.
התמודדות עם חוויות של פחד מטיפול וטרינרי, מתספורות, אמבטיות וכדומה.